PSİKİYATRİNİN ÖNEMİ

Bugünün hayat koşullarında ,ekonomik zorluklar ,savaşlar, iş ve evlilik problemleriyle yaşamak tehlike algısını da artırmaktadır. Bu algının yarattığı kaygı güvensizlik, huzursuzluk, gerginlik sinirlilik şeklinde kendini gösteren bir durum içinde kalmamıza neden olmaktadır. Farkındalık bu noktada gereklidir. Ben daha önce böyle değildim yada sen daha önce böyle değildin gibi söylemler farklı bir durumda olduğumuzun bir uyarısı olabilir. Bazen çözülmeyen , kenarda bekletilen problemlerin varlığı ruhsal gerginliği daha fazla artırabilir. Uzun süre strese maruz kalma zamanla depresyon, anksiyete bozukluğu gibi ruhsal hastalıklar için risk faktörü olabilir. Bu sorunlar için oluşturduğumuz ön yargılar ben deli değilim, yardıma ihtiyacım yok, ben sorunumu kendim çözerim şeklinde olduğunda sorunlarımızın çözümünde engel oluşturmaktadır. Toplumsal önyargıların sonucunda psikiyatriyi akıl hastalığı ve delilik ile ilişkilendirmek psikiyatriye başvuruyu azaltmaktadır. Bedensel rahatsızlıklarda kolaylıkla hekime başvurulurken ,aslında yaşadıkları bedensel rahatsızlıkların altında yatanın yaşadıkları stres yada psikiyatrik sorundan kaynaklanabileceğini yadsımak daha kolay gelmektedir. Bunun sonucu olarak yaşadıkları rahatsızlıkların tedavisinde güçlük yaşanmaktadır, altta yatan problem çözülmediği sürece tedavi mümkün olmayacaktır. Ruhsal olarak sağlıklı olmak denge, huzur ,iyi iletişim, sorun çözme becerilerinin olması; toplumun daha huzurlu olması ,çocukların sağlıklı yetişmesi anlamına gelmektedir ki bu da çok önemlidir.

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH