Mutlu olmanın zamanı yoktur !

Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri denilen durumlar yer alır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır. Ruh-zihin gibi kavramların bedenin işlevlerinden bağımsız olduğu düşüncesi yaygındır. Bizler mesleğimize adını da veren “ruh kavramı” ile beynin duygu, düşünce, davranışlarla ilgili işlevlerini anlıyoruz.
Sağlık bireyler; iş hayatlarında, özel hayatlarında ve çevrelerindeki kişilere davranışlarıyla kolaylıkla farkedilebilir. Sağlıklı ve mutlu birey olmamanız için sebebiniz nedir?

Neden Bizi Seçmelisiniz ?

Ruh sağlığı, insanın iç huzurunun, sosyal uyumunun denge halinde olması halidir. Böylece  sevebilir ,çalışabilir, ,topluma uyumlu olarak yaşayabilir, yaşamaktan keyif alır
Bir psikiyatrist ve tıp doktoru olarak en önemli sorumluluğum  beden sağlığı kadar ruh sağlığının önemli olduğunu topluma anlatmak  ve ruhsal rahatsızlığı olduğu halde psikiyatriste gelmekten çekinenleri doğru şekilde bilgilendirerek cesaretlendirmek ,endişe ve önyargılarını gidermek olarak görüyorum. Bir insanın ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek için hastalık belirtilerinin düzeltilmesi yanında ,mevcut sorunu ortaya çıkaran nedenlerin araştırılması, sağlıklı çözüm yollarının bulunması, kişinin uyumunun sağlanması asıl amacımızdır.

Psikiyatri ve Psikoterapi

Psikiyatri oldukça merak edilen ve konuşulan, ancak bunun yanında çekinilerek gerektiğinden çok daha az başvurulan bir tıp dalı. Psikiyatrik hastalıkların toplumda görülme oranlarına baktığımızda çok daha sık ve yaygın görülüyor. Psikiyatrik hastalıkların son 10 yılda en fazla yeti yitimine neden olacağı düşünülmektedir. Bunun anlamı iş veriminde, sosyal ve evlilik ilişkilerinde, hayattan zevk alma, yaratıcılıkta ciddi sorunlar olacağı anlamına gelmektedir. Psikiyatrik hastalıklarda ilaç tedavilerinin yanında, psikoterapi yöntemlerinin kullanılması önemlidir ve bazı rahatsızlıklarda gereklidir. Psikoterapinin amacı danışanın iç görüsünün, farkındalığının, zorluklarla baş edebilme gücünün artması, kendine güveninin ve sosyal becerilerinin gelişmesidir. Terapi sürecinde öğrenilenlerin gerçek yaşama taşınması hedeflenir. Bir insanı anlamak iyi bir ilişki kurmayı, dinlemeyi, onu beden, zihin ve sosyal çevresi ile bir bütün olarak ele almayı gerektirir.

Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapist olmak için çok zorlu ve uzun bir eğitim sürecinden geçmek gereklidir. Bu eğitimi almamış kendileri de psikoterapi sürecinden geçmemiş kişilerin psikoterapi yapması danışan kişiye zarar vereceği gibi tamiri zor yaralara neden olabilir. Terapi sürecinin olumlu yönde etkilenmesi için terapiste ait olması gereken özellikler; İlişki kurma beceresi, Dinleye bilme ve duyduklarını hastaya göre yorumlama yetisi, Psikoterapi teoriğine ait yoğun bilgi birikimi, Kültürel yapısı, Kişilik özellikleri ve genel entelektüel birikimi. Kişilere öğüt veren, her hangi bir kurama dayanmayan tedavi yöntemleri psikoterapi değildir. Bu nedenle Psikoterapist olan kişinin nitelikleri ve nasıl bir eğitim sürecinden geçtiği çok önemlidir.

Neden Aile ve Evlilik Terapisi?

Günümüzde aile içi ve evlilik ilişkisindeki sorunlar önemsenmeyecek boyutlara ulaşmıştır. Aile ve çiftler arasındaki zorlu ve sıkıntılı süreçler bireyler arasında çatışmalara, mutsuzluğa, birbirlerine karşı tahammülsüzlüğe ve yabancılaşmaya neden olmaktadır. Aile ve evlilik terapisinin amacı tüm aile bireylerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Oluşan değişim sadece aile içi değil diğer insanlarla olan ilişkilerine de yansımaktadır. Problemlerle baş etme becerilerinin gelişmesi gelecekte yaşanan zor durumlarla baş edilmesini de kolaylaştırmaktadır. Sağlıklı bir aile ve çift ilişkisi gelecek nesillerin de sağlıklı gelişmesine katkı sağlamaktadır. Aile ve evlilik terapisti olarak benim görevim aile üyelerinin ve çiftlerin yaşadığı zorluklar ve tedavi konusunda bilgilendirme ve iletişim becerilerini geliştirme, duyguların ifade edilmesini destekleme, yanlış inanışları düzeltme, içgörü kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Neden Cinsel Terapi?

Cinsellik hakkında konuşmaktan çekinilen, toplum içinde bir tabudur. Cinsellik hakkında bilgi birikimi yetersiz olduğunda ki bizim toplumumuzda böyledir, yaşanılan sorunlar karşısında kişiler kendisini yalnız, farklı ve sorunlu olarak görebilirler. Ve bu konuda konuşmaktan ve paylaşmaktan kaçınırlar. Cinsel terapist ve psikiyatri uzmanı olarak amacım toplumun cinsel işlev bozuklukları konusunda bilgilenmesin sağlamak, yaşanılan sorunun çözümü konusunda yardımcı olmaktır. Aslında cinsel terapi yöntemleriyle düzelecek sorunlarının ertelenmesi çift ilişkisinde ve bireylerde sıkıntılara neden olmaktadır. Öncelikte ön yargıların yıkılması, cinsellik konusunda bilgilenmenin okul ve aile tarafından verilmesi gelecekte bireylerin yaşayacağı cinsellikle ilgili sorunları azaltacaktır.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH