İNTERNET BAĞIMLILIĞI

 

Her yaşta ve cinsiyette görünene bir rahatsızlık olmasına rağmen diğer bağımlılıklara göre daha erken yaşlarda başlamaktadır.Özellikle 12-18 yaşları riskin daha fazla olduğu dönemler olarak görülmektedir.Erkeklerde kızlara oranla 2-3 kat daha fazladır.Kızlar daha çok okumak ve chat amaçlı internette olurken ,erkekler spor ve şiddet içeren oyunları tercih etmektedir.İnternet bağımlılığı teknolojinin yaşamımıza girmesiyle birlikte çok sık gördüğümüz bir durum haline gelmiştir.İnternet bağımlılığına eşlik eden başka rahatsızlıklar olabilir.Depresyon ve sosyal fobi sık olarak görülmektedir.Aslında yumurta tavuk misali internet bağımlılığı psikiyatrik rahatsızlıklara yol açaçağı gibi,psikiyatrik rahatsızlıklarda internet bağımlılığına neden olabilir.

SORUNLU İNTERNET KULLANIMI

 

İnternet kullanımı tüm dünyada hızla artmıştır.Hızlı yayılım ve artmış internet elde edilebilirliği,internetle ilişkili davranım sorunlarının büyümesini sağlamıştır.

Sorunlu internet kullanımı internet kullanıcılarının internet kullanımını sınırlayamaması ve bunun sonucunda psikolojik,sosyal,mesleki ve eğitimle ilgili bozulmaların ortaya çıkması şeklinde tanımlanabilir.İnternet kullanımı kullanıcılarda çeşitli riskler doğurur.İnternetin bazı sitelere girişte kullanılabilmesi sonucunda kumar bağımlılığı ,cinsel davranım bozukluğu ,aşırı alışveriş yapma gibi psikiyatrik bozuklukların göstergesi olabilir.

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

 

Sosyal çekingenlik gösteren hastalarda konulan bir tanıdır.Sosyal ilişkilere karşı pek ilgili değillerdir.İnsan ilişkilerinde yetersiz,içe dönük,donuk,kısıtlı afektleriyle dikkat çekerler.Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarından daha tuhaf ,izole veya yalnız görünürler.Toplumda görülme sıklığı %7,5 dur.Erkeklerde kadınlardan 2 katı daha fazla tanı konur.

Ailenin bir parçası olamadığı gibi ne yakın ilişkiye girmeyi ister nede yakın ilişkilere girmekten zevk alırlar.1.derece akrabaları dışında yakın arkadaşları yoktur.Yakın ilişki kurma istekleri yoktur,yakın ilişkilerin problemleri beraberinde getireceğini düşünürler.Duygusal soğukluk,kopukluk,tek düze bir duygudurum gösterirler.Sessiz,uzak,yalnız kalmaya eğilimli ve sosyal olmayan yapıdadır.Matematik ve astronomi ,bilgisayar gibi insansız işlerle ilgilenirler,hayvanlarla ilgili olabilirler.Genç erişkinlik döneminde başlar.Bu kişiler içe dönük ve soğuk bir yapıya sahiptir,göz temasından kaçınırlar.Hayatta yaşanan önemli konulara tepki vermezler.Toplumsal becerileri yoktur.Cinselliğe ilgi göstermezler,bu nedenle evliliği tercih etmezler.Dışarıya belli etmedikleri duygularını iç dünyalarında yoğun olarak yaşarlar.Çok az aktiviteden zevk alırlar .Başkalarının övgüsüne ve eleştirisine karşı ilgisiz kalırlar.Anne babaların soğuk olması,çocukla ilişkilerinin sorunlu olması şizoid bireylerin yetişmesini sağlayabilir.Tedavisinde psikoterapi bazen gerek olduğunda ilaç tedavisi gerekmektedir.Grup tedavilerinden de fayda görebilirler.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH