KISKANÇLIK

 

Gelişimsel olarak kıskançlık, üç yaş civarında ortaya çıkan doğal bir duygu olup, aldatılma ve ilişkiyi kaybetmeye karşı bir savunma mekanizması olarak görülebilir. Kıskançlık yerinde kullanıldığında ilişkiyi zenginleştirip tutkunun ve sadakatin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Aşırı derecedeki kıskançlık ilişkide ciddi sorunlara yol açabilir. Kıskançlık, genel anlamıyla değer verdiğimiz bir ilişkiye yönelik herhangi bir tehdite karşı sergilediğimiz tepkidir.

DÜŞÜNCE VE DUYGU İLİŞKİSİ

 

İnsanların işlevselliğinin üç ana boyutu vardır.Bunlar düşünceler,duygular ve davranışlardır.Bu üç alan birbiriyle ilişki içindedir,birinde olan bir değişiklik çoğunlukla diğer ikisindede birtakım değişikliklere yolaçar.Dolayısıyla insanlar bir olay hakkında düşünme biçimlerini değiştirirlerse,büyük bir olasılıkla bu olayla ilgili duygularını ve bu olaya ilişkin davranışsal tepkilerini de değiştirirler.Davranışlarımızdaki değişikliklerde benzer biçimde düşüncelerimizde değişikliğe yol açar.Örneğin yapmaktan korktuğumuz bir şeyi birçok kez yaparsak artık ondan korkmayabiliriz.

KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

 

Doğumdan ölüme ilişkiler insan yaşamının merkezindedir.İnsanlar yaşamlarının büyük bölümünü başkalarıyla birlikte geçiren toplumsal canlılardır.Bebekler en sık ve en severek etkileştikleri insanlara duygusal olarak bağlanırlar.Bağlanmadan anlaşılan,bir bebeğin belirli kişilere olumlu tepki vermesi ,onlar yakındayken kendisini daha iyi hissetmesi ve korktuğunda onları araması anlaşılır.Büyüyüp geliştikçe toplumsal gereksinimlerimiz karmaşıklaşır ve çeşitlenir.Başkalarıyla eğlenme,yardım alma,cinsel zevkleri paylaşma,güçlü hissetme yada kabul görmek için ilişkiler kurarız.İlişkilerin insanlar için beş temel yararı vardır.

NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

 

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler kendilerini aşırı derecede önemserler ve aynı alanda eşi olmadığına dair büyüklük duygularına sahiptirler.Gerçekdışı,omnipotan,grandiyöz,beceriklilik ve güzelliğe olan gerçekdışı duyarlılıklarıyla çocuklarını etkileyen bu bozukluğa sahip ebeveynlerin çocuklarında genelden fazla risk vardır.Vaka sayısınında giderek arttığı bildirilmektedir.Anne babadan yeterli duygusal sıcaklığı görememiş olan çocuklarda duyguların gelişimi yüzeyel olur Anne babanın çocuğun özelliklerini sürekli olarak yüceltmesi ,öz benlik duygusunun sürekli olarak beslenmesine neden olur.Bunun narsistik kişilik bozukluğunun ortaya çıkmasında önemli bir katkısı vardır.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü , her yıl Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine,ekonomik,siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.Toplumsal cinsiyet rolleri ve bu rollerin kadınlar içn getirdiği zorluklar hep konuşulmaktadır.Kültürün değişmesiyle birlikte kadın evden çıkarak çalışma hayatına girmiştir.Bu durum ona ekonomik olarak avantaj sağlamakla birlikte sorumluluk anlamında yükünü daha fazla artırmıştır.Anne,ev hanımı,eş ve işkadını rollerini üstlenen kadın bu noktada erkeklerden ne oranda destek görmektedir?.Çiftler arasında en sık yaşanan sorunlardan biri,

İNTERNET BAĞIMLILIĞI

 

Her yaşta ve cinsiyette görünene bir rahatsızlık olmasına rağmen diğer bağımlılıklara göre daha erken yaşlarda başlamaktadır.Özellikle 12-18 yaşları riskin daha fazla olduğu dönemler olarak görülmektedir.Erkeklerde kızlara oranla 2-3 kat daha fazladır.Kızlar daha çok okumak ve chat amaçlı internette olurken ,erkekler spor ve şiddet içeren oyunları tercih etmektedir.İnternet bağımlılığı teknolojinin yaşamımıza girmesiyle birlikte çok sık gördüğümüz bir durum haline gelmiştir.İnternet bağımlılığına eşlik eden başka rahatsızlıklar olabilir.Depresyon ve sosyal fobi sık olarak görülmektedir.Aslında yumurta tavuk misali internet bağımlılığı psikiyatrik rahatsızlıklara yol açaçağı gibi,psikiyatrik rahatsızlıklarda internet bağımlılığına neden olabilir.

SORUNLU İNTERNET KULLANIMI

 

İnternet kullanımı tüm dünyada hızla artmıştır.Hızlı yayılım ve artmış internet elde edilebilirliği,internetle ilişkili davranım sorunlarının büyümesini sağlamıştır.

Sorunlu internet kullanımı internet kullanıcılarının internet kullanımını sınırlayamaması ve bunun sonucunda psikolojik,sosyal,mesleki ve eğitimle ilgili bozulmaların ortaya çıkması şeklinde tanımlanabilir.İnternet kullanımı kullanıcılarda çeşitli riskler doğurur.İnternetin bazı sitelere girişte kullanılabilmesi sonucunda kumar bağımlılığı ,cinsel davranım bozukluğu ,aşırı alışveriş yapma gibi psikiyatrik bozuklukların göstergesi olabilir.

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

 

Sosyal çekingenlik gösteren hastalarda konulan bir tanıdır.Sosyal ilişkilere karşı pek ilgili değillerdir.İnsan ilişkilerinde yetersiz,içe dönük,donuk,kısıtlı afektleriyle dikkat çekerler.Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarından daha tuhaf ,izole veya yalnız görünürler.Toplumda görülme sıklığı %7,5 dur.Erkeklerde kadınlardan 2 katı daha fazla tanı konur.

Ailenin bir parçası olamadığı gibi ne yakın ilişkiye girmeyi ister nede yakın ilişkilere girmekten zevk alırlar.1.derece akrabaları dışında yakın arkadaşları yoktur.Yakın ilişki kurma istekleri yoktur,yakın ilişkilerin problemleri beraberinde getireceğini düşünürler.Duygusal soğukluk,kopukluk,tek düze bir duygudurum gösterirler.Sessiz,uzak,yalnız kalmaya eğilimli ve sosyal olmayan yapıdadır.Matematik ve astronomi ,bilgisayar gibi insansız işlerle ilgilenirler,hayvanlarla ilgili olabilirler.Genç erişkinlik döneminde başlar.Bu kişiler içe dönük ve soğuk bir yapıya sahiptir,göz temasından kaçınırlar.Hayatta yaşanan önemli konulara tepki vermezler.Toplumsal becerileri yoktur.Cinselliğe ilgi göstermezler,bu nedenle evliliği tercih etmezler.Dışarıya belli etmedikleri duygularını iç dünyalarında yoğun olarak yaşarlar.Çok az aktiviteden zevk alırlar .Başkalarının övgüsüne ve eleştirisine karşı ilgisiz kalırlar.Anne babaların soğuk olması,çocukla ilişkilerinin sorunlu olması şizoid bireylerin yetişmesini sağlayabilir.Tedavisinde psikoterapi bazen gerek olduğunda ilaç tedavisi gerekmektedir.Grup tedavilerinden de fayda görebilirler.

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER

 

 

Ataerkil ve geleneksel toplum yapısı ,erken yaşta evlilikleri normalleştirmiş ve meşrulaştırmıştır.Erken yaşta evlilikler özellikle kız çocukları için önemli bir sorundur.Ruhsal ve bedensel gelişimini henüz tamamlamamış,kendi yaşamının iplerini eline henüz alamamış ,haklarını bilmeyen yüzlerce genç kız ya kendi istekleriyle yada ailelerinin zorlamasıyla evlenmektedir.Nedenler yoksulluktan kurtulma isteği,bazen yalnızca aidiyet arayışı,bazen mevcut durumdan kurtulduğunda daha iyi görünene koşma ,bazen köle gibi satılma,bazen evde kalma korkusu gibi baskılar,bazen bir aşk,bazende kendini ifade etme isteğidir.Nedenler ne olursa olsun erken yaşta evlilikler son derece yanlıştır.Çünkü bu bireyler biyolojik,psikolojik ve sosyal gelişimlerini tamamlamamıştır.Erken yaşta hamilelikler sıktır,daha kadın olmadan anne olan bireyler yaşam evrelerini sağlıklı geçirip,sağlıklı kişilik yapısı geliştiremezler ve evlilik ilişkilerinde çözümleyici yaklaşımlar gösteremezler.Çocuklarımla birlikte büyüdüm diyen kadınlarla çok sık karşılaşmaktayız.Kendi ergenlik sorunlarını halletmeden önce ebeveyn olan bu tip ailelerin çocuklarıda sorunlu kişilik yapısına sahip olabilmektedir..Erken yaşta evliliklerde ortaya çıkan sorunlar depresyon,kaygı,fobik problemler,güven sorunları,sağlıkla ile ilgili problemler,intihar girişimleridir.Erken yaşta evliliklerde aile içi sorunlar,aile içi şiddet daha fazla görülmekte ,çocuk büyütme noktasında çift yeterli olgunlukta olmadığı için ciddi sorunlar yaşanmaktadır.Evlilik mutsuzluğu,aile içi şiddet ciddi psikolojik sorunlara yol açmaktadır.Bu tür evlilikler kadın için katlanılası gereken bir durum ,erkek için ise mutluluğu dışarda aramak için bahane olabilmektedir.

BOŞANMA VE ÇOCUK

 

Boşanma oranlarının artmasıyla daha fazla çocuk tek ebeveynli evlerde yaşamak zorunda kalmaktadır.Evlilik sorunlarıyla birlikte anne babaların endişesi boşanma gerçekleştiğinde çocukların bu durumdan olumsuz etkilenecekleridir.Sadece çocuklar için devam eden çok problem yaşayan evliliklerle karşılaşmaktayız.

Tabiki hiç bir çocuk anne babasının ayrılmasını istemez,ama ayrılma kaçınılmaz hale geldiğinde boşanma sürecinin iyi yönetilmesi anne babanın sorumluluğundadır.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH