NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

 

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler kendilerini aşırı derecede önemserler ve aynı alanda eşi olmadığına dair büyüklük duygularına sahiptirler.Gerçekdışı,omnipotan,grandiyöz,beceriklilik ve güzelliğe olan gerçekdışı duyarlılıklarıyla çocuklarını etkileyen bu bozukluğa sahip ebeveynlerin çocuklarında genelden fazla risk vardır.Vaka sayısınında giderek arttığı bildirilmektedir.Anne babadan yeterli duygusal sıcaklığı görememiş olan çocuklarda duyguların gelişimi yüzeyel olur Anne babanın çocuğun özelliklerini sürekli olarak yüceltmesi ,öz benlik duygusunun sürekli olarak beslenmesine neden olur.Bunun narsistik kişilik bozukluğunun ortaya çıkmasında önemli bir katkısı vardır.

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin kendilerini önemsemede büyüklük hisleri vardır.Kendilerini özel insanlar sayarlar ve özel tedavi beklentileri vardır.Başarılarını ve yeteneklerini abartır,yeterli bir başarı göstermeksizin üstün birisi olarak bilinmeyi beklerler.Sınırsız başarı,zeka ,güzellik yada kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorarlar.Çok beğenilmek isterler.Özel biri olduğuna inanır ancak toplumdaki özel yada toplumsal durumu üstün kişilerin onu anlayacağına ve arkadaşlık etmesi gerektiğine inanırlar.Eleştiriyi pek kaldıramazlar ve onları eleştiren birine karşı öfkelenebilirler veya eleştiriye tamamen ilgisiz görünebilirler.Kendi yollarını seçmek isterler ve sıklıkla hırslıdırlar,ün ve çok parayı arzularlar.Empati yetenekleri yoktur.Bencildirler,amaçlarını gerçekleştirmek için sempati yapar gibi görünürler.Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarları için kullanır:kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının çıkarlarını kullanırlar.Çoğu zaman başkalarını kıskanır yada başkalarının kendisini kıskandığına inanırlar.Küstah kendini beğenmiş tutum sergilerler.

Narsistik kişilik bozukluğu kronik olup tedavisi güçtür.Sürekli kendilerini övme ihtiyacı hissederler.Yaşlılığı kaldırmakta güçlük çekerler,güzellik,güç,ve gençlik nitelikleri değişikliğe uğradıkça bu kişileri olumsuz etkileyecektir.Orta yaş krizlerini daha sıkıntılı yaşarlar.Bu kişilerin narsisizmlerinden vazgeçmeleri gerektiği için tedavisi güçtür.Psikoterapi ek psikiyatrik tanılarda ilaç tedavileri uygulanmaktadır.

 

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH