SERTLEŞME BOZUKLUĞU(EREKTİL DİSFONKSİYON)

 

   Erkeklerin her an cinsel ilişkiye hazır olduğu düşüncesi yanlıştır. Cinsel hayat kişinin duygularından ve düşüncelerinden etkilenmektedir. Sertleşme güçlüğü organik ve psikojenik  sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Cinsel terapist olarak bizler psikojenik olan nedenlerin tedavisini yürütüyoruz.

Psikojenik nedenler olarak cinsel bilgi eksikliği. cinsel mitler, yanlış bilgilenme, travmatik cinsel deneyimler, baskıcı aile ortamı, ensesti sayabiliriz.

EVLİLİK

 

 

 

 

 

 

Evlilik bir arada yaşama ve büyüme sanatıdır. Çift olmanın zorluklarını yaşayan evliliklerde en fazla  iletişim, empati , paylaşım ve güven ile ilgili güçlükleri  görmekteyiz. Evliliğin ilk yıllarında geniş aile sorunları çatışmaya neden olabilirken , ileri dönem evliliklerde iletişim,

ALZHEİMER HASTALIĞI

 

Alzheimer hastalığı; bilişsel fonksiyonlarda özellikle hafızda ilerleyici  kayıba  neden olan ve mikroskobik olarak beyinde anormal protein depolanmasıyla karakterize bir beyin hastalığıdır.  Alzheimer hastalığı en sık görülen demanstır. Demans halk arasında bunama olarak bilinir.

İlerleyen yaşla birlikte Alzheimer hastalığının görülme sıklığı artmakla birlikte Alzheimer hastalığı normal yaşlanmanın bir sonucu değildir. Normal yaşlanmada beyinde bir takım değişiklikler olur ama,

AĞRI VE PSİKİYATRİ

 

Ağrı ,hastalıkların ana semptomlarından birisidir. Hekimlere başvuran hastaların yaklaşık yarısının şikayetini ağrı oluşturur. Fiziksel, psikolojik ve davranışsal boyutlarda hastayı zorlayan belirtilerden birisidir. Psikiyatrik hastalıklar kendi başlarına ağrı hissetmeye ya da ağrı algısında artışa neden olabilecekleri gibi, organik nedenli akut ya da kronik ağrılar da farklı psikiyatrik belirtilere yol açabilirler. Kişinin  ağrıyı geçmişteki ağrı deneyimine göre kıyaslaması ve değerlendirmesi ağrının bilişsel yanını oluşturur ve bu yüzden ağrı ,duyudan çok bir algı olarak kabul edilmektedir.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH