ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER

 

 

Ataerkil ve geleneksel toplum yapısı ,erken yaşta evlilikleri normalleştirmiş ve meşrulaştırmıştır.Erken yaşta evlilikler özellikle kız çocukları için önemli bir sorundur.Ruhsal ve bedensel gelişimini henüz tamamlamamış,kendi yaşamının iplerini eline henüz alamamış ,haklarını bilmeyen yüzlerce genç kız ya kendi istekleriyle yada ailelerinin zorlamasıyla evlenmektedir.Nedenler yoksulluktan kurtulma isteği,bazen yalnızca aidiyet arayışı,bazen mevcut durumdan kurtulduğunda daha iyi görünene koşma ,bazen köle gibi satılma,bazen evde kalma korkusu gibi baskılar,bazen bir aşk,bazende kendini ifade etme isteğidir.Nedenler ne olursa olsun erken yaşta evlilikler son derece yanlıştır.Çünkü bu bireyler biyolojik,psikolojik ve sosyal gelişimlerini tamamlamamıştır.Erken yaşta hamilelikler sıktır,daha kadın olmadan anne olan bireyler yaşam evrelerini sağlıklı geçirip,sağlıklı kişilik yapısı geliştiremezler ve evlilik ilişkilerinde çözümleyici yaklaşımlar gösteremezler.Çocuklarımla birlikte büyüdüm diyen kadınlarla çok sık karşılaşmaktayız.Kendi ergenlik sorunlarını halletmeden önce ebeveyn olan bu tip ailelerin çocuklarıda sorunlu kişilik yapısına sahip olabilmektedir..Erken yaşta evliliklerde ortaya çıkan sorunlar depresyon,kaygı,fobik problemler,güven sorunları,sağlıkla ile ilgili problemler,intihar girişimleridir.Erken yaşta evliliklerde aile içi sorunlar,aile içi şiddet daha fazla görülmekte ,çocuk büyütme noktasında çift yeterli olgunlukta olmadığı için ciddi sorunlar yaşanmaktadır.Evlilik mutsuzluğu,aile içi şiddet ciddi psikolojik sorunlara yol açmaktadır.Bu tür evlilikler kadın için katlanılası gereken bir durum ,erkek için ise mutluluğu dışarda aramak için bahane olabilmektedir. Dünya da her yıl 10 milyon kız çocuğu 18 y altında evlendirilmektedir.Ülkemizde doğu ve orta anadolu da önemli oranlardadır.Toplumun bu konuda bilgilendirilmesi önemli, 18 yaş altı evlilikler yasaklanmalı,cezalar artırılmalıdır.Çocuk istismarı,travma olarak değerlendirilmesi, yaptırımların artırılması ,çocukların hayatını kurtaracak onlar için daha sağlıklı ortamlar yaratacaktır.

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH